Pojeďte v tom s námi!

Vážená paní, Vážený pane,

obracím se na Vás jménem Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov s možností zapojení Vaší společnosti do sponzorské kampaně „Pojeďte v tom s námi!“

Kdo jsme?

Dětský domov Karlovy Vary je zařízení pro výkon ústavní výchovy a jsou v něm umístěny děti zpravidla od 3 do 18 let (resp. 26 let za podmínky studia). Jedná se o děti, jejichž rodiče se o ně nemohou, neumí nebo nechtějí starat, a to z nejrůznějších důvodů. Více se o činnosti můžete dozvědět na těchto webových stránkách.

O co nám jde aneb Co po Vás vlastně chceme?

Dětský domov se intenzivně snaží pracovat s biologickou rodinou dítěte s cílem jeho brzkého navrácení do bezpečného a klidného prostředí rodiny. Za tímto účelem sociální pracovnice dětského domova dojíždějí do rodin, kde s rodiči nacvičují například rodičovské kompetence, pomáhají jim s vyřizováním úředních záležitostí či s nimi konzultují výchovné obtíže dětí.

A nyní jsme u podstaty toho, proč jsem Vás tímto dopisem oslovil. Pro potřeby terénní sociální práce přímo v rodinách u nás umístěných dětí jsme prostřednictvím našeho zřizovatele získali do pronájmu osobní automobil (Hyundai i20). Měsíční náklady pronájmu (bez pohonných hmot) činí 6.130,- Kč.

Velice rádi bychom Vás požádali o zvážení finanční podpory od Vaší společnosti, a to například formou zaplacení třeba jedné splátky pronájmu vozidla. Přispěním na splátku pronájmu vozidla podpoříte nejen jeho samotný provoz, ale především pomůžete zkrátit pobyt dítěte za zdmi ústavů na minimum.

A co Vám můžeme nabídnout?

Samozřejmostí je vyhotovení darovací smlouvy na poukázanou finanční částku, a to za účelem možného odečtu poskytnutého daru z Vašich daní. Zároveň bude Vaše společnost uvedena na webových stránkách dětského domova v sekci „Sponzoři a podporovatelé“. Dále pak, na jasně definovanou dobu, dle výše finanční podpory, resp. odpovídajícímu počtu poskytnutých splátek, bude Vaše společnost uvedena viditelným způsobem za zadním sklem vozidla, které se bude pohybovat v rámci celého Karlovarského kraje.

Zaujali jsme Vás a co teď?

Pakliže Vás náš záměr zaujal a rádi byste jej podpořili, kontaktujte, prosím, vedoucího úseku provozních záležitostí – Mgr. Petr Najman, tel.: 731 128 778, e-mail: najman@ddkvo.cz, který s Vámi vyřeší všechny potřebné formality.

 

Děkujeme za zvážení této možnosti podpory ohrožených dětí.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Petr Zmuda ředitel zařízení


Kontakt

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace

Dukelských hrdinů 610
363 01 Ostrov


Tel: 353 821 875
Fax: 353 844 740
Datová schránka:vfefc2c
IČO : 635 536 60
IZO : 102 104 514
IPO : 600 028 593
č.ú. 736 - 341/0100
(některé banky bez pomlčky)