Pracoviště Mezirolí

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov získal na jaře 2010 do správy objekt bývalého soukromého dětského domova v obci Mezirolí. Rádi bychom na práci soukromého zařízení navázali nejen využitím objektu, ale také způsobem práce. Naším plánem je v Mezirolí vytvořit další alternativu v péči o opuštěné děti. Život zde by se měl i personálním obsazením ještě více přiblížit rodinnému způsobu života.

Umístění i charakter této budovy nás přesvědčil o výborných podmínkách pro realizaci tohoto projektu. Blízkost přírody a zároveň výborná dopravní obslužnost to jsou velmi pozitivními prvky. Cenný a neopomenutelný je také fakt kladného přijetí obyvatel dětského domova do komunity obce. Toto jsou (mimo jiných) důležité atributy velmi příznivé pro systém péče o děti započatý v Dětském domově Ostrov.

Objekt v Mezirolí je samostatně stojící budova, která svou velikostí pojme dvě rodinné skupiny. Bohužel jsme školské zařízení a především legislativa nás nutí provést některé stavební úpravy. Součástí areálu je budova „stodoly“, venkovní posezení, zahrada. Stodola by se v budoucnu mohla postupně rekonstruovat na tzv. startovací byty pro děti resp. mladé dospělé chystající se na samostatný život a na terapeuticko-komunitní centrum. Zde by se pracovalo nejen s odcházejícími dětmi, ale také například se zájemci o pěstounskou péči, s biologickými rodinami dětí apod.

V současné době již slouží celá budova našim dětem a nyní zde žijí dvě rodinné skupiny, každá v jedné polovině objektu.

Fotogalerie: Pracoviště Mezirolí