Dotazníky pro krajský úřad

Vážení zaměstnanci příspěvkové organizace,

Karlovarský kraj v současné době dokončuje nastavení nového systému hodnocení ředitelů jím zřizovaných příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení, jehož jednou součástí je i tzv. 360° zpětná vazba, tj. dotazník mapující manažerské kompetence a předpoklady (způsob vedení zaměstnanců a řízení organizace) ředitele/ředitelky z pohledu jeho/jejích kolegů (podřízených).  

Dovolujeme si Vás tedy požádat o zodpovědné vyplnění přiloženého excelového dotazníku (obsahuje 4 záložky -  Komunikační dovednosti, Techniky vedení lidí, Personální činnost, Spravedlnost a důslednost) a jeho zaslání v termínu nejpozději do 2. listopadu 2012 na adresu ulicna@gnostika.cz (společnost GNOSTIKA CONSULTING, s.r.o.); do předmětu e-mailu, prosím, uveďte název příslušné příspěvkové organizace.

Pro zajištění objektivity tohoto hodnocení je nezbytné, aby dotazník vyplnili všichni zaměstnanci. Zasláním dotazníku přímo externímu zpracovateli bude zajištěna naprostá anonymita Vašich odpovědí.

Velice děkujeme za Vaši vstřícnost a názorovou otevřenost.

S pozdravem

Mgr. Monika Šperglová, v. r., vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje

  • DOTAZNÍK PRO VEDOUCÍ RODINNÝCH SKUPIN je ZDE
  • DOTAZNÍK PRO OSTATNÍ je ZDE

Kontakt

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace

Dukelských hrdinů 610
363 01 Ostrov


Tel: 353 821 875
Fax: 353 844 740
Datová schránka:vfefc2c
IČO : 635 536 60
IZO : 102 104 514
IPO : 600 028 593
č.ú. 736 - 341/0100
(některé banky bez pomlčky)