GDPR

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů s účinností od 25.5.2018 se všichni zaměstnanci Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, p.o. řídí vnitřními předpisy. Dále jsou průběžně zaměstnanci ve změnách se zpracováním osobních a citlivých údajů seznamováni užším vedením Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, p.o.