GDPR

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů s účinností od 25.5.2018 se všichni zaměstnanci Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, p.o. řídí vnitřními předpisy. Dále jsou průběžně zaměstnanci ve změnách se zpracováním osobních a citlivých údajů seznamováni užším vedením Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, p.o.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU a na základě usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 203/02/21 ze dne 22. 2. 2021 byl ředitelem Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvkové organizace, od 1. 3. 2021 jmenován nový pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů, dle Článku 37 odstavce 1 písmene a) a v souladu s usnesením Rady
Karlovarského kraje č. RK 203/02/21 ze dne 22. 2. 2021

Martin Rais (zaměstnanec Krajského úřadu Karlovarského kraje) 

Tel.č.:  354 222 193

Mobil:  736 650 011  

E-mail: martin.rais@kr-karlovarsky.cz