I. díl o historii DD Ostrov

25. sprna 2009 I. díl o historii Dětského domova Ostrov

Počátky našeho Dětského domova Ostrov sahají do let krátce po druhé světové válce. Tehdy v nedaleké obci Velichov (Welchau), v padesátých letech v místním zámečku, který byl dosavadním majitelům zkonfiskován na základě Benešových dekretů, vznikl dětský domov. A právě dětský domov ve Velichově byl přímým předchůdcem toho dnešního v Ostrově. Za tu dobu domovem prošla spousta dětí, vystřídalo se mnoho zaměstnanců i výchovných stylů. Na následujících řádcích se Vám budeme snažit historii domova přiblížit.

Na místě dnešního zámku ve Velichově, ve kterém dlouho dětský domov sídlil, stálo původně panské sídlo, které pravděpodobně vystřídalo mnoho majitelů. Nejspíše v letech 1747 a 1757 dal na tomto místě jeden z řady z majitelů Jan František svobodný pán Hessler (popřípadě jeho dcera Anna Regina) vybudovat pozdně barokní zámek. Jeho tehdejší vzhled se zachoval pouze na litografii z doby kolem roku 1830(viz. obrázek).

Následovala opět celá řádka majitelů, ale v roce 1856 zakoupil sídlo, pro karlovarský kraj, jeho významný obyvatel, prof. Dr. Josef Löschner.

(Dr.Löschner založil na pražské univerzitě první katedru balneologie v Evropě. Významně přispěl k rozvoji dětského lékařství. Stal se prvním profesorem katedry dětského lékařství a spravoval dětskou nemocnici v Praze. Zasloužil se také o očkování dětí. Za své zásluhy byl povýšen do šlechtického stavu.Byl osobním lékařem císařské rodiny).

Ten pobýval ve Velichově více než třicet let. Dal provést rozsáhlé stavební úpravy zámku. Ty kompletně změnily především jeho vnější vzhled, zbavily zámek všech pozdně barokních prvků a vtiskly mu strohý klasicismem ovlivněný ráz, který si zachoval, byť v dalších drobných úpravách, dodnes(viz. fotogalerie).

Posledním ze „soukromých“ majitelů byl rod Czerninů, resp.paní Josefina Czernin. Bohužel se nám nepodařilo zjistit, jak a kdy Velichovské panství získali. A té byl nejen zámek, polnosti, okolní lesní plochy, ale také například hostinec „U Lípy“, vyhláškou ze dne 1. října 1945 na základě Dekretu presidenta republiky zkonfiskován(viz. fotogalerie). Konfiskovaný majetek byl 1. 11. 1945 předán do národní správy Správě státních lesů Ostrov. Dne 28.dubna 1948 pak Ministerstvo zemědělství přidělilo zámeckou budovu s přilehlými pozemky okresu Karlovy Vary pro potřeby Okresní péče o mládež. A někde v této chvíli začíná nejen historie Dětského domova, ale také postupná devastace zámecké budovy, která bohužel pokračuje i dnes.

Pravděpodobně od října 1948 do roku 1954 byl zámek využíván jako dětský domov pro řecké děti (což je vůbec velice zajímavá kapitola v novodobé historii ČR – více na této stránce). A po opuštění zámku řeckými dětmi, tento zůstává i nadále fungovat jako dětský domov, tentokrát již pro děti z republiky československé.

Myslím tedy, že jako datum zahájení provozu dětského domova ve Velichově můžeme brát říjen 1948, kdy začal být zámek využíván pro potřeby dětí vyrůstajících mimo svou rodinu. Seznam zaměstnanců dětského domova by byl velmi dlouhý. Obzvláště v některých obdobích se pracovníci střídali jako na běžícím pásu.

Na začátku tedy uvedeme jen seznam ředitelů DD Velichov a posléze jeho nástupnické organizace DD Ostrov.

 • Vilém Galle – do srpna roku 1955 (bohužel jsme nezjistili začátek působení, zdali již byl ředitelem v době pobytu řeckých dětí)
 • Jan Počinek – září 1955 – 1958
 • Jaroslav Vávra – 1958 – 1961
 • Anna Míková – 1962 – 1969
 • Zdeněk Kalous – 1.9.1970 – 31.1.1983 
 • Anna Veselá – 1.2.1983 do 19.6.1992, v roce 1990 po „revoluci“ vyhlášení nových konkurzů – přihlásila se pouze paní Veselá a 3.května konkurz proběhl a paní Veselá zůstala na své pozici (pak do 31.8.1997 jako vychovatelka)
 • Jana Hájková – pověřená vedením DD od 20.6.1992 do 31.5.1993
 • Zdeněk Kalous – 1.6.1993 do duben 1996 (úmrtí)
 • Libuše Škuthanová – pověřená vedením DD od 22.4.1996 do 31.12.1996
 • Václava Laurencová – od 1.1.1997 do 31.12.1999 (pak do 30.6.2000 jako vychovatelka)
 • Bohuslav Mecner – od 1.1.2000 do 29.5.2004 (úmrtí)
 • Jarmila Hortová – pověřená vedením DD od 30.5.2004 do 19.srpna 2004
 • Petr Zmuda – od 20.8. 2004 dosud