II. díl o historii DD Ostrov

25. října 2009 II. díl o historii Dětského domova Ostrov

Budova Velichovského zámku byla využívána, s šestiletou přestávkou v letech 1977 až 1983, až do jara roku 1994. Šestiletá přestávka byla zapříčiněná jeho rekonstrukcí. Ta započala v roce 1976 a trvala z dnešního pohledu neuvěřitelných sedm let. Ještě rok po zahájení rekonstrukce zámku byl objekt využíván. A v roce 1977 se celý dětský domov stěhuje do blízkého Ostrova do budovy bývalých projekčních kanceláří na ulici Vítězného února č.p.786 (dnes ulice Krušnohorská). Zde byly tři výchovné skupiny, každá po 15 dětech. 

Po ukončení rekonstrukce Velichovského zámku v roce 1983 se vrací část dětí (především školáci a předškoláci) zpět do Velichova. Starší děti, tedy učni, zůstávají již natrvalo v Ostrově. 

V roce 1991 získává dětský domov, na základě smlouvy o bezplatném užívání od města, další budovu v Ostrově, a  to na ulici Krušnohorská 615 (dříve ulice Odborů). Původně tento objekt sloužil jako ubytovna pro zaměstnance závodu Škoda Ostrov, později pak jako mateřská škola. Dětský domov, po provedení částečné rekonstrukce a nutných úpravách, začal budovu fakticky užívat 20.5.1992. K rekonstrukci je v kronice mimo jiné i tento, možná nechtěně úsměvný, komentář: „…Práce byly zahájeny 1.9.1991, zhotoveny kvalitně, ale bleskovou rychlostí, snad proto nám nyní vypadávají kusy omítek v ostění dveřních rámů….“.

Od roku 1983 tedy činnost dětského domova probíhala jak ve Velichovském zámku tak v Ostrově. Ale všemu tomu stěhování a změnám ještě nebyl zdaleka konec. Rok po zahájení užívání budovy na ulici Krušnohorská 615 byl dětskému domovu předán další objekt. A opět v Ostrově, tentokrát na ulici Dukelských hrdinů 610 (dříve ubytovna a posléze internát střední průmyslové školy). Tímto krokem se prakticky uzavřela etapa využití Velichovského zámku pro potřeby dětského domova. Na jaře roku 1994 zámek opouštějí poslední děti a domov začal využívat pouze objekty v Ostrově – tedy objekty na ulici Dukelských hrdinů 610 a Krušnohorská 615. V roce 1994, přesněji v září, je také zrušen internát Zvláštní školy v Ostrově a děti i část tamních vychovatelů jsou začleněny do dětského domova. 

Od jara 1994 byl tedy zámek ve Velichově prázdný…a začal nezadržitelně chátrat. Majitelem zámku je Karlovarský kraj. Dětský domov jej má ve správě, na jeho údržbu však domov nedostává žádné finanční prostředky. Zámek má v pronájmu soukromá firma, která jej využívá coby skladové prostory. Celou situaci, dle vyjádření krajských úředníků, komplikuje neuzavřený restituční spor rodu Czernínů se státem. A zámek zatím chátrá. Zámku je škoda….ale na druhou stranu se jedná o prostory, které v žádném směru nevyhovovaly potřebám moderní ústavní péče. Takže vše zlé je pro něco dobré. I když tu a tam se myšlenky na znovuvyužití zámku vynořily, „naštěstí“ finanční náklady na rekonstrukci byly tak velké, že se tak nestalo. Tady se tedy uzavřela kapitola Dětského domova ve Velichově a od této doby už hovoříme o domovu jako o Dětském domově Ostrov.

Ani v následujícím období však není změnám a stěhováním konec. V roce 2005 dal majitel budovy na ul. Krušnohorská 615, město Ostrov, dětskému domov výpověď ze smlouvy o užívání a dětský domov se v říjnu 2005 opět stěhuje. Hledají se různá řešení, ale vypadá to, že Karlovarský kraj (resp.úředníci), žádné řešení ani snad najít nechce. Prozatímně se všechny děti musí vejít do budovy na ulici Dukelských hrdinů 610. Vedení domova zatím vstoupilo do jednání se Sdružením SOS dětských vesniček o výpůjčce dvou rodinných domků v dětské vesničce v Karlových Varech Doubí. To se nakonec podaří a od ledna 2006 jsou dvě rodinné skupiny umístěny v těchto dvou rodinných domcích. Zbývající rodinné skupiny a kanceláře zůstávají na adrese Dukelských hrdinů 610. Tento stav trvá do dnešního dne (17.10.2009).