Nepotřebný majetek

Nabídka nepotřebného majetku

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace zveřejňuje záměr prodeje osobního automobilu Volkswagen Transporter 1,9 TDI ve vlastnictví Karlovarského kraje a ve správě Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvkové organizace

(dále jen DD KVO).

Jedná se o osobní automobil Volkswagen Transporter 1,9 TDI, rok výroby 2007, první uvedení do provozu 3. 8. 2007, ve správě DD KVO od roku 2007,

počet najetých km 308 732, technický stav vozidla odpovídá jeho stáří a najetým kilometrům (pozn. nezpůsobilé jízdě, propadlá STK).

Nabídky v listinné formě zasílejte nebo osobně doručte do 14.6. 2022 do 10:00 hodin na adresu Dětský domov Karlovy Vary  Ostrov, přísp. organizace, Dukelských hrdinů 610,

363 01 Ostrov.

Nabídka bude zaslána v obálce označené popisem – Nabídka – Neotvírat a bude označena identifikačními údaji zájemce.

Nabídky budou otevřeny dne 14. 6. 2022 ihned po skončení termínu pro podání nabídek.

Nabídka musí obsahovat:

  1. identifikační a kontaktní údaje zájemce;
  2. číslo účtu a název peněžního ústavu;
  3. nabídkovou cenu za motorové vozidlo;
  4. podpis zájemce.

DD KVO si vyhrazuje právo zrušit tuto nabídku bez udání důvodů ve všech fázích až do okamžiku uzavření kupní smlouvy.

Motorové vozidlo je možné si prohlédnout na základě předchozí domluvy s p. Picmausovou, tel. 731 128 778, e-mail: picmausova@ddkvo.cz

 

V Ostrově  1. 6. 2022