Filozofie ústavní výchovy

Při tvorbě dlouhodobé koncepce vycházíme z přesvědčení, že ústavní výchova nemůže být nikdy, při sebelepší vůli, skutečně dobrým řešením, mohou však nastat okamžiky, kdy v danou chvíli, za daných okolností a na jasně definovanou dobu je to z hlediska zájmů dítěte řešení nejvhodnější.