Pro naše děti

Dále máš také právo podle zákona č. 109/2002 Sb. požádat o osobní rozhovor pověřeného zaměstnance níže uvedených organizací – a to bez přítomnosti zaměstnance dětského domova. Máš-li tedy záležitost, se kterou ti nikdo v dětském domově neporadil, nechceš-li, aby ji řešil někdo ze zaměstnanců domova, pak máš možnost kontaktovat níže uvedené úřady:

  • MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY - Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, Tel. ústředna:  234 811 111, E-mail: posta@msmt.cz, Web: https://www.msmt.cz/

  • ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE, Karlovarský inspektorát - Kollárova 15, 360 09 Karlovy Vary, Tel. na sekretariát: 353 242 221,  mobil: 720 527 428, E-mail: csi.k@csicr.cz, Web: https://www.csicr.cz/