Projekt "Budoucnost pro Samuela"

Webové stránky přímo k projektu www.budoucnostprosamuela.cz

OBECNĚ K PROJEKTU

Jak jsme Vás již informovali náš dětský domov se zapojil do projektu "Budoucnost pro Samuela". O co se jedná? Projekt vychází z potřeb cílové skupiny dětí z dětských domovů ve věku od 16 let a výše, které se připravují na odchod do samostatného života. Cílem projektu je usnadnění integrace dětí z DD do společnosti, ve které již nebudou mít sociální vazby, které jim poskytuje dětský domov.

Projekt je zaměřen na 5 klíčových aktivit:
- Hledání životní vize
- Ekonomická gramotnost
- Manuál pro život
- Komunitní bydlení kolejního typu
- Letní a víkendové brigády

Díky aktivitám jako je komunitní bydlení, brigády a vzdělávací programy podávané vysoce interaktivními způsoby výyuky, se projekt snaží řešit obavy a eliminuje strach dětí z opuštění ústavního zařízení. Děti se naučí zacházet s penězi a orientovat se v sociálním systému. Velkým přínosem pro cílovou skupinu je praktické komunitní bydlení a zapojení se do pracovního procesu prostřednictvím brigád. Projekt je zaměřen nejen na děti, ale také na pedagogy, na posílení klíčových znalostí a dovedností v pedagogické a poradenské činnosti. Výstupem bude vytvoření výukových modulů pro děti a jejich vychovatele v dětských domovech. Vzdělaní pedagogové a děti povedou k lepší symbióze v dětském domově a kvalitnějšímu životu dětí po skončení ústavní výchovy.

 

Budoucnost pro Samuela

Projekt prodloužen do 31.8.2012

13.07.2012 12:43
Kvůli nečekaným problém na začátku projektu, došlo k jeho prodloužení o čtyři měsíce, a tak projekt skončí k 31. srpnu 2012.

"Samueláci" pomáhali v Mezirolí

07.12.2010 18:37
V projektu „Budoucnost pro Samuela“  je nyní zapojeno 13 dětí starších 17-ti let. Mimo vzdělávacích aktivit “Hledání životní vize“ probíhají v rámci projektu i další akce. Například jsme uskutečnili výjezd s přespáním do odloučeného pracoviště Mezirolí a zde pracovali na úpravě okolí....

Výjezd do Teplé, ale nikoli za teplem

29.09.2010 19:18
Projekt „Budoucnost pro Samuela“ úspěšně pokračuje. Zatím je zapojeno celkem 11 dětí, z toho 5 již samostatně bydlí v pronajatých bytech. Abychom se lépe poznali, vyrazili jsme na konci prázdnin do autokempu Betlém u obce Teplá. Čas jsme trávili nejen ujasňováním pravidel v samostatném bydlení, ale...

Projekt se už rozjel naplno

01.09.2010 19:45
I přes nepříjemný záčatek, spojený s dlouhým čekáním na finanční prostředky a minimální informovaností, se projekt naplno rozjel. Na tomto místě si můžete přečíst aktuální informace k projektu. Průběžně se tu budou objevovat i krátké reportáže z akcí pořádaných v rámci projektu.

Projekt "Budoucnost pro Samuela" - pomoc v Mezirolí

1 | 2 >>