Sponzorské dary

Pokud Vám není lhostejný život dětí, jejichž životní příběh je dovedl až do našeho zařízení a rádi byste přispěli a podpořili je v jejich aktivitách, je možné nejen poskytnout materiální pomoc, ale i poukázat jakoukoli finanční částku na níže uvedený účet dětského domova, založený u Komerční banky v Ostrově. S případným dárcem lze po předchozí domluvě uzavřít sponzorskou smlouvu.

Účet pro sponzorské dary:  

736341/0100  (do zprávy pro příjemce prosím uveďte "sponzorský dar")