Vítejte na našich stránkách O nás

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov je příspěvková organizace Karlovarského kraje, která zajišťuje výkon ústavní výchovy. Aktuálně jej tvoří 13 rodinných skupin.

Z toho dvě rodinné skupiny žijí v Karlových Varech - Tašovicích, dvě v Mezirolí, dvě v Dalovicích, dvě v Ostrově, kde máme i technicko hospodářské zázemí, a pět rodinných skupin v Plesné, které se k nám připojily od 1. 6. 2017 na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 213/04/17, kterým bylo schváleno sloučení příspěvkových organizací Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov a Dětský domov Plesná s tím, že příspěvková organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov se od tohoto data stala nástupnickou organizací a příspěvková organizace Dětský domov Plesná dnem 31. 5. 2017 zanikla.

Kapacita všech částí domova je od 1.6.2017 celkem 100 dětí.