Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Základní účel zřízení - komplexní výchovná a vzdělávací péče umístěným dětem, které nemohou být ze závažných důvodů vychovávány ve vlastní rodině
Hlavní činnost - stravování, ubytování, výchova, vzdělání, pořádání vzdělávacích, kulturních, zájmových a poznávacích akcí

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace nemá zvláštní organizační složky

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace
  Dukelských hrdinů 610
  363 01 Ostrov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace
  Dukelských hrdinů 610
  363 01 Ostrov

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen) po předchozí telefonické domluvě

 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 353 821 875

 •  4.5 Adresa internetové stránky

  ddkvo.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace
  Dukelských hrdinů 610
  363 01 Ostrov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Datová schránka

  vfefc2c

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 736341/0100

6. IČO

63553660

7. DIČ

Domov není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ddkvo@ddkvo.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): vfefc2c

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace, Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.