Drobečková navigace

Úvod > O nás > Historie

Historie

Začátky a původ zámečku Velichov

Počátky našeho Dětského domova Ostrov sahají do let krátce po druhé světové válce. Tehdy v nedaleké obci Velichov (Welchau), v padesátých letech v místním zámečku, který byl dosavadním majitelům zkonfiskován na základě Benešových dekretů, vznikl dětský domov. A právě dětský domov ve Velichově byl přímým předchůdcem toho dnešního v Ostrově. Za tu dobu domovem prošla spousta dětí, vystřídalo se mnoho zaměstnanců i výchovných stylů. Na následujících řádcích se Vám budeme snažit historii domova přiblížit.

Litografie pozdně barokního zámku z doby kolem roku 1830

Na místě dnešního zámku ve Velichově, ve kterém dlouho dětský domov sídlil, stálo původně panské sídlo, které pravděpodobně vystřídalo mnoho majitelů. Nejspíše v letech 1747 a 1757 dal na tomto místě jeden z řady z majitelů Jan František svobodný pán Hessler (popřípadě jeho dcera Anna Regina) vybudovat pozdně barokní zámek. Jeho tehdejší vzhled se zachoval pouze na litografii z doby kolem roku 1830 (viz. obrázek).

Následovala opět celá řádka majitelů, ale v roce 1856 zakoupil sídlo, pro karlovarský kraj, jeho významný obyvatel, prof. Dr. Josef Löschner.

(Dr.Löschner založil na pražské univerzitě první katedru balneologie v Evropě. Významně přispěl k rozvoji dětského lékařství. Stal se prvním profesorem katedry dětského lékařství a spravoval dětskou nemocnici v Praze. Zasloužil se také o očkování dětí. Za své zásluhy byl povýšen do šlechtického stavu. Byl osobním lékařem císařské rodiny).

Ten pobýval ve Velichově více než třicet let. Dal provést rozsáhlé stavební úpravy zámku. Ty kompletně změnily především jeho vnější vzhled, zbavily zámek všech pozdně barokních prvků a vtiskly mu strohý klasicismem ovlivněný ráz, který si zachoval, byť v dalších drobných úpravách, dodnes.

Posledním ze „soukromých“ majitelů byl rod Czerninů, resp.paní Josefina Czernin. Bohužel se nám nepodařilo zjistit, jak a kdy Velichovské panství získali. A té byl nejen zámek, polnosti, okolní lesní plochy, ale také například hostinec „U Lípy“, vyhláškou ze dne 1. října 1945 na základě Dekretu presidenta republiky zkonfiskován. Konfiskovaný majetek byl 1. 11. 1945 předán do národní správy Správě státních lesů Ostrov. Dne 28.dubna 1948 pak Ministerstvo zemědělství přidělilo zámeckou budovu s přilehlými pozemky okresu Karlovy Vary pro potřeby Okresní péče o mládež. A někde v této chvíli začíná nejen historie Dětského domova, ale také postupná devastace zámecké budovy, která bohužel pokračuje i dnes.

Pravděpodobně od října 1948 do roku 1954 byl zámek využíván jako dětský domov pro řecké děti (což je vůbec velice zajímavá kapitola v novodobé historii ČR ). A po opuštění zámku řeckými dětmi, tento zůstává i nadále fungovat jako dětský domov, tentokrát již pro děti z republiky československé.

Myslím tedy, že jako datum zahájení provozu dětského domova ve Velichově můžeme brát říjen 1948, kdy začal být zámek využíván pro potřeby dětí vyrůstajících mimo svou rodinu. Seznam zaměstnanců dětského domova by byl velmi dlouhý. Obzvláště v některých obdobích se pracovníci střídali jako na běžícím pásu.

Ředitelé domova

Na začátku tedy uvedeme jen seznam ředitelů DD Velichov a posléze jeho nástupnické organizace DD Ostrov.

 • Vilém Galle – do srpna roku 1955 (bohužel jsme nezjistili začátek působení, zdali již byl ředitelem v době pobytu řeckých dětí)
 • Jan Počinek – září 1955 – 1958
 • Jaroslav Vávra – 1958 – 1961
 • Anna Míková – 1962 – 1969
 • Zdeněk Kalous – 1.9.1970 – 31.1.1983
 • Anna Veselá – 1.2.1983 do 19.6.1992, v roce 1990 po „revoluci“ vyhlášení nových konkurzů – přihlásila se pouze paní Veselá a 3.května konkurz proběhl a paní Veselá zůstala na své pozici (pak do 31.8.1997 jako vychovatelka)
 • Jana Hájková – pověřená vedením DD od 20.6.1992 do 31.5.1993
 • Zdeněk Kalous – 1.6.1993 do duben 1996 (úmrtí)b
 • Libuše Škuthanová – pověřená vedením DD od 22.4.1996 do 31.12.1996
 • Václava Laurencová – od 1.1.1997 do 31.12.1999 (pak do 30.6.2000 jako vychovatelka)
 • Bohuslav Mecner – od 1.1.2000 do 29.5.2004 (úmrtí)
 • Jarmila Hortová – pověřená vedením DD od 30.5.2004 do 19.srpna 2004
 • Petr Zmuda – od 20.8. 2004 do 30. 4. 2014
 • Jarmila Hortová – pověřená vedením DD od 1. 5. 2014 do 31. 12. 2014
 • Milan Molec - od 1. 1. 2015 dosud

Budova Krušnohorská 786 (dříve ul. Vítězného února)

70. a 80. léta

Budova Velichovského zámku byla využívána, s šestiletou přestávkou v letech 1977 až 1983, až do jara roku 1994. Šestiletá přestávka byla zapříčiněná jeho rekonstrukcí. Ta započala v roce 1976 a trvala z dnešního pohledu neuvěřitelných sedm let. Ještě rok po zahájení rekonstrukce zámku byl objekt využíván. A v roce 1977 se celý dětský domov stěhuje do blízkého Ostrova do budovy bývalých projekčních kanceláří na ulici Vítězného února č.p.786 (dnes ulice Krušnohorská). Zde byly tři výchovné skupiny, každá po 15 dětech.

Po ukončení rekonstrukce Velichovského zámku v roce 1983 se vrací část dětí (především školáci a předškoláci) zpět do Velichova. Starší děti, tedy učni, zůstávají již natrvalo v Ostrově.

Rok 1991 a budova v ulici Krušnohorská 615

V roce 1991 získává dětský domov, na základě smlouvy o bezplatném užívání od města, další budovu v Ostrově, a to na ulici Krušnohorská 615 (dříve ulice Odborů). Původně tento objekt sloužil jako ubytovna pro zaměstnance závodu Škoda Ostrov, později pak jako mateřská škola. Dětský domov, po provedení částečné rekonstrukce a nutných úpravách, začal budovu fakticky užívat 20.5.1992. K rekonstrukci je v kronice mimo jiné i tento, možná nechtěně úsměvný, komentář: „…Práce byly zahájeny 1.9.1991, zhotoveny kvalitně, ale bleskovou rychlostí, snad proto nám nyní vypadávají kusy omítek v ostění dveřních rámů….“.

Budova Dukelských hrdinů 610

Od roku 1983 tedy činnost dětského domova probíhala jak ve Velichovském zámku tak v Ostrově. Ale všemu tomu stěhování a změnám ještě nebyl zdaleka konec. Rok po zahájení užívání budovy na ulici Krušnohorská 615 byl dětskému domovu předán další objekt. A opět v Ostrově, tentokrát na ulici Dukelských hrdinů 610 (dříve ubytovna a posléze internát střední průmyslové školy). Tímto krokem se prakticky uzavřela etapa využití Velichovského zámku pro potřeby dětského domova. Na jaře roku 1994 zámek opouštějí poslední děti a domov začal využívat pouze objekty v Ostrově – tedy objekty na ulici Dukelských hrdinů 610 a Krušnohorská 615. V roce 1994, přesněji v září, je také zrušen internát Zvláštní školy v Ostrově a děti i část tamních vychovatelů jsou začleněny do dětského domova.

Osud Velichovského zámku

Od jara 1994 byl tedy zámek ve Velichově prázdný…a začal nezadržitelně chátrat. Majitelem zámku je Karlovarský kraj. Dětský domov jej má ve správě, na jeho údržbu však domov nedostává žádné finanční prostředky. Zámek má v pronájmu soukromá firma, která jej využívá coby skladové prostory. Celou situaci, dle vyjádření krajských úředníků, komplikuje neuzavřený restituční spor rodu Czernínů se státem. A zámek zatím chátrá. Zámku je škoda….ale na druhou stranu se jedná o prostory, které v žádném směru nevyhovovaly potřebám moderní ústavní péče. Takže vše zlé je pro něco dobré. I když tu a tam se myšlenky na znovuvyužití zámku vynořily, „naštěstí“ finanční náklady na rekonstrukci byly tak velké, že se tak nestalo. Tady se tedy uzavřela kapitola Dětského domova ve Velichově a od této doby už hovoříme o domovu jako o Dětském domově Ostrov.

Stěhování v roce 2005

Budova v Krušnohorské ulici

Ani v následujícím období však není změnám a stěhováním konec. V roce 2005 dal majitel budovy na ul. Krušnohorská 615, město Ostrov, dětskému domov výpověď ze smlouvy o užívání a dětský domov se v říjnu 2005 opět stěhuje. Hledají se různá řešení, ale vypadá to, že Karlovarský kraj (resp. úředníci), žádné řešení ani snad najít nechce. Prozatímně se všechny děti musí vejít do budovy na ulici Dukelských hrdinů 610. Vedení domova zatím vstoupilo do jednání se Sdružením SOS dětských vesniček o výpůjčce dvou rodinných domků v dětské vesničce v Karlových Varech Doubí. To se nakonec podaří a od ledna 2006 jsou dvě rodinné skupiny umístěny v těchto dvou rodinných domcích. Zbývající rodinné skupiny a kanceláře zůstávají na adrese Dukelských hrdinů 610. Tento stav trvá do dnešního dne (17.10.2009).

Fotogalerie