O nás

Rodinné skupiny a jejich obsazení

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace, v současné době tvoří 13 tzv. rodinných skupin. V jedné rodinné skupině může být až osm dětí (věkové rozmezí zpravidla od 3 do 18 let). O děti se v rodinné skupině starají zpravidla tři pedagogičtí pracovníci a dvě noční tety – prostě tety a strejdové (naštěstí máme i strejdy).

  • Dvě rodinné skupiny bydlí přímo v Ostrově, kde máme „hlavní“ sídlo a tedy i kancelář ředitele, sociální pracovnice a ekonomky. 
  • Dvě rodinné skupiny bydlí v rodinných domcích v Karlových Varech - Tašovicích.
  • Dvě rodinné skupiny bydlí v nově zrekonstruovaném objektu bývalého internátu Střední zemědělské školy Dalovice v Dalovicích.
  • Dvě rodinné skupiny bydlí v Mezirolí.
  • Pět rodinných skupin bydlí v Plesné.

 Jak vypadá takové bydlení v dětském domově?

V Ostrově, v budově na ulici Dukelských hrdinů, jsou čtyři samostatné bytové jednotky, z toho jsou aktuálně pro potřeby dětí využívány pouze dvě. V každém bytě je vedle pokojíků dětí (děti jsou v nich po dvou, a někteří starší mají dokonce pokoj jenom pro sebe) plnohodnotná kuchyň spojená s jídelním koutem a obývacím prostorem, šatna, místnost pro tety a strejdy a nesmí chybět ani koupelna a toalety. Každý byt má svůj vlastní vstup.

"Dalovické" rodinné skupiny to mají uspořádané obdobně. Společně obývají velký dům, ve kterém každá z rodinných skupin má pro sebe jedno patro se samostatným vchodem. Součástí domu jsou i volné prostory pro startovací byt a v případě potřeby i byt pro matku s dítětem.

Dvě rodinné skupiny žijí v standardně vybavených rodinných domcích v Tašovicích.

Dvě skupiny se nachází v Nové Roli - Mezirolí, kde žijí ve venkovské usedlosti.

Pět skupin je umístěno v objektu, který je dominantním objektem v obci Plesná, v současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce (výměna oken, dveří, nové koupelny, výměna elektroinstalace, nová střecha, vybavení skupin novým nábytkem ap.).

Snažíme se fungovat jako běžná rodina

Nejen vybavením, ale celým způsobem našeho života v domově, se snažíme co nejvíce přiblížit  životu v běžných rodinách. Ale zase si nehrajeme na rodiny, protože je snad všem jasné, že sebelepší dětský domov nemůže nikdy nahradit, byť jen průměrně fungující rodinu.

Kuchařku nebo uklízečku byste u nás nenašli

Naší snahou je, aby každá ze současných osmi rodinných skupin byla co nejvíce samostatná. U nás tedy nenajdete paní kuchařky, uklízečky, pana údržbáře apod. Veškeré každodenní starosti si musí obstarat jednotlivé rodinné skupiny samy. Děti si se svými tetami a strejdy vaří, uklízí, perou, nakupují, prostě žijí tak, jak by to mělo fungovat doma. Každá skupina má také svůj finanční rozpočet ,se kterým hospodaří.

Náš dětský domov nemá být jedna velká rodina  

Byli bychom také rádi, aby se každá z rodinných skupin co nejpřirozeněji integrovala do svého okolí. Nechceme mít jeden velký dětský domov a říkat si „jsme jedna velká rodina“, ale samostatné rodinné skupiny, které vedle sebe žijí a navzájem si pomáhají. Snažíme se o co nejmenší stigmatizaci dětí (lidé mají tendenci dívat se na naše děti jako na „chudáčky z děcáku“, ale naše děti nejsou chudáčci, jsou to stejné děti - stejní raubíři, se svými starostmi i radostmi, jako každé jiné). Děti se zapojují do kroužků a činností mimo dětský domov, navštěvují sportovní kluby, kroužky v domech dětí a mládeže, reprezentují své školy apod. Každá rodinná skupina si zajišťuje pro své děti letní tábory, své „rodinné“ dovolené, své víkendy apod.

Máme tedy skupiny, kdy každá je trochu jiná a jedinečná…
Každá má své vlastní rituály a zvyklosti…
Každá to dělá trochu jinak… A to je dobře.